กิจกรรมวันสุนทรภู่       ประจำปีการศึกษา 2554
 

วันที่  ๒๖   มิถุนายน  ๒๕๕๔
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   เพื่อรำลึกถึงท่าน  โดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว    
 มีกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย   เช่น การประกวดแต่งกลอนสุภาพ  ประกวดภาพวาดตัวละครในจินตนาการ    
ประกวดจัดป้ายความรู้เกี่ยวกับผลงานของสุนทรภู่  และประกวดการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี   
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ  กัน......


 

ประกวดการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี   ระดับชั้นมัธยมต้น    ตอน  กำเนิดสุดสาคร

1. รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. รองรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. รองรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกวดการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี   ระดับชั้นมัธยมปลาย ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

1. รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. รองรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. รองรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดการจัดป้ายความรู้ ข้อคิด คุณธรรม วรรณกรรมสุนทรภู่

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3