เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  ฯพณฯ บรรหาร    ศิลปอาชา  มอบหมายให้ท่าน วราวุธ  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม    
 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
“ มูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส    ศิลปอาชา”   
ประจำปี ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๕  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ท่านปรีชา  โชติทวีวัฒน์  นายอำเภอสองพี่น้อง  ท่าน สุรัตน์  จันทร์สว่าง  ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี  ท่าน สุวัฒน์  จันทร์สว่าง  รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี  ท่าน สุรกิจ  กิจสนธิ  สจ.สุพรรณบุรี  ท่าน กำนันปิยพจน์  เกียรติชูสกุล ตัวแทนจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗   ท่าน ผู้บริหาร จาก สพม. เขต 9 , สพป. เขต 2 และ สพป.นครปฐม  พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน  ในเขตอำเภอสองพี่น้อง  ให้การต้อนรับ