ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ บทเรียนออนไลน์    ..เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ง่ายๆ  สไตล์  ...ครูสมาน  ใจมั่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สมุดเยี่ยม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

         ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน  สู่บทเรียนออนไลน์  ครับ    ครูได้จัดทำบทเรียนออนไลน์    เพื่อนำเสนอการสอนผ่านเว็บไซต์      ด้วยการสร้างบทเรียนแรก  คือ  บทเรียนออนไลน์  เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วย  Microsoft Publisher 2003  ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเขียนเวบเพจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบางสาม ซึ่งประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง จึงส่งเป็นผลงานในการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  แห่งนี้   จึงได้นำบทเรียนดังกล่าวมาประยุกต์สอนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑   จึงเป็นการเริ่มต้นบทเรียนเรื่องต่างๆในช่วงชั้นที่ 3  ตามมา    หวังว่าบทเรียนออนไลน์นี้จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้     หวังว่านักเรียนและผู้สนใจทุกท่านจะเรียนรู้บทเรียนได้ดีและมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น     และคงจะได้ประโยชน์จากบทเรียนบ้างไม่มากก็น้อย  หากมีข้อแนะนำติชมเชิญที่สมุดเยี่ยมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                           ครูสมาน    ใจมั่น

บทเรียนออนไลน์

 

 

anicake_yellow.gif คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการด้านล่างนี้ anicake_yellow.gif

 aniberry01_red.gif

 

 aniberry01_red.gif

 

 aniberry01_red.gif

 

aniberry01_red.gif

 

 aniberry01_red.gif

 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเเบื้องต้น

 aniberry01_red.gif

  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 2007

aniberry01_red.gif  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2007 

 28  มิถุนายน 2553  ที่ผ่านมา  กลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณหนองบ่อ  โดยการนำของท่าน ผอ.สรายุทธ  รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนาง  
ได้จัดอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุ่มโรงเรียน
โดย คุณครูสมาน  ใจมั่น  ครูชำนาญการพิเศษ  (คอมพิวเตอร์)  วิทยากรจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  
มาให้ความรู้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ด้วยโปรแกรม
FlipAlbumVista Pro7.0   บรรยากาศแบบเป็นกันเองครับ
คุณครูที่กลุ่มนี้  ท่านตั้งอกตั้งใจกันเป็นอย่างมาก   ไม่ยอมแม้กระทั่ง เบรค....กลัวจะไม่ได้ชิ้นงาน  ขยันกันจริงๆ  ขอบอก....
น่าปลื้มใจแทนท่านผู้บริหาร...ทุกท่าน..ครับ...

 


`ดาวโหลดโปรแกรม FlipAlbumVista Pro7.0

   าวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำเนียบรุ่น  แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว คลิกที่นี่ จ้า......

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 

ตุลาคม 2552

  

 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  ต.บางตาเถร  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   72110  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

การแสดงผล 800x600 pixel

http://www.banharn5.ac.th/

จัดทำโดย...
ครูสมาน    ใจมั่น      ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 หมู่ที่ 1   ต.บางตาเถร  อ.สองพี่น้อง   จ.สุพรรณบุรี
sa_jaimun@hotmail.com
จัดทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ไม่สงวนสิขสิทธิ์ใด ๆ ในเว็บนี้ 

 อับเดทเมื่อ  ตุลาคม  2552