ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
เลขที่ 142 หมู่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

โทร.035 528308

E-mail : schoolbanharn5@gmail.com

Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5