ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด ( No Gift Policy )
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ให้เป็นองค์กรต้นแบบ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
คำประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์ (Declaration of Integrity Intent)
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63