ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิขาการ งานวิจัย และสร้างสรรรวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิขาการ งานวิจัย และสร้างสรรรวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,20:50   อ่าน 605 ครั้ง