Banharn5 News
โครงการค่ายวิชาการและบูรณาการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอยู่ค่ายพักแรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โครงการค่ายวิชาการและบูรณาการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน ในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดใหม่นพรัตน์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรและมอบของขวัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้รับรางวัลเกียรติยศ ITA WARD 2022 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์
โครงการรถรับส่งนักเรียนถูกกฎหมาย สู่ความปลอดภัยยั่งยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาฟันดาบ พร้อมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565
รองผู้ว่าราชการขจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอบางเลน พร้อมด้วย ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ.รุ่นที่ 12
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 35" โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมเสวนาวิชาการ 3 ทศวรรษ กรมสามัญศึกษาครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง พบปะนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมอบรม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู"
ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย – จีน ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
“การฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมนำเสนอการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม และบริษัทสีเขียว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5