ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:08  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนานวัตกรรมด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ชื่ออาจารย์ : ผอ.นพดล คำเรียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:03  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..